Kontakt

IPW PROJEX Sp. z o.o.


ul. Wojewódzka 50/6, skr. poczt. 1161, 40-025 Katowice

tel. +48 32 209 19 77,
fax +48 32 253 97 93

www.projex.com.pl
projex@projex.pol.pl

NIP: 954-247-00-37
KRS: 0000205021

Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Katowice  88 1750 0012 0000 0000 1387 0877


 OŚRODEK SZKOLEŃ BUDOWNICTWA IPW PROJEX

ul. Wojewódzka 50/6, skr. poczt. 1161, 40-025 Katowice

tel. +48 32 209 19 77
fax +48 32 253 97 93

www.szkolenia.projex.com.pl
szkolenia@projex.com.pl

NIP: 954-154-21-48
Regon: 241691693

Konto bankowe:   BRE BANK S.A. - WBE/Łódź  85 1140 2004 0000 3702 7022 4582

 
  Ośrodek Szkoleń Budownictwa  IPW PROJEX Sp. z o.o.  

W naszej działalności szkoleniowej specjalizujemy się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych dla kadr nowoczesnego budownictwa.

projekt i wykonanie: Uninet Polska